Nakladacie systémy

Nakladacie systémy sú zariadenia v oblasti prekladiskovej techniky používané na vyriešenie vykladania v distribučných centrách, skladov, komerčných budovách moderne a profesionálne.

NAKLADACIE RAMPY S HYDRAULICKÝM MOSTÍKOM

Hydraulické nakladacie rampy s mostíkom boli navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky intenzívneho nakladania a vykladania, čo zaisťuje vysoký výkon v kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Táto platforma je obsluhovaná pomocou jedného tlačidla. Zatiaľ čo držíte tlačidlo, plošina sa zdvihne z "pokojovej polohy" až kým nedosiahne najvyšší bod. Po uvoľnení platformy a závesu padá na podlahu vozidla. Po dokončení nakládky a vykládky sa mostík môže opäť vrátiť do "pokojovej polohy", tým, že nepretržite stláčame tlačidlo "späť". Nakladacie rampy sú veľmi odolné a spoľahlivé, sú vybavené dvoma valcami v plošine a jedným pohonom. Samočistiaca závesová štruktúra zabraňuje hromadeniu nečistôt na závese.Nakladacie rampy s výsuvným mostíkom sú veľmi odolné a spoľahlivé a sú vybavené dvoma valcami v plošine a jedným pohonom. Kapacita nakladacej rampy sa pohybuje od 60 kN do 100kN. Tieto rampy sú k dispozícii v mnohých variantoch a typoch inštalácie.

NAKLADACIE RAMPY S HYDRAULICKEJ ZAŤAHOVACÍM MOSTÍKOM

Nakladacie rampy sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky náročných nakládok a vykládok . Umožňujú tiež vysokú produktivitu v kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Obsluha tlačidla na ovládacom paneli "auto - návrat" veľmi jednoduchá. Keď stlačíte a podržíte "vyzdvihnúť" rampa sa zdvihne z "pokojovej polohy", aby sa dosiahla správna výška zaťaženia.

Ďalej "vysunutie opory" a "mostík späť" znamená, že mostík sa zloží k plošine, kým sa nedosiahne požadovaná poloha.

Po uvoľnení tlačidla, platforma a mostík automaticky klesnú na úroveň nakladacieho vozidla.MECHANICKÉ NAKLADACIE RAMPY

V nakladacích staniciach, je možné tiež použiť mechanické nakladacie rampy. Sú charakteristické rýchlou inštaláciou, možnosťou zabudovania do existujúcich zariadení s cieľom nahradiť staré systémy. Mechanické rampy sú ovládané ručne za pomoci oceľovej páky. V niektorých prípadoch je to najekonomickejšie riešenie. Nosnosť je 60 kN.Bránové tesnenie slúži k ochrane prekladaného tovaru pred poveternostnými vplyvmi, šetrí energiu, a znižuje výskyt prievanu v sklade 

Lamelové tesniace brány

Lamelové tesnenia dokov sú vďaka svojej univerzálnosti prispôsobivé nákladným vozidlám rôznych veľkostí. Tieto tesnenia sú k dispozícii ako príjazdové alebo rampové modely v mnohých prevedeniach tak, aby boli schopné zrealizovať väčšinu nákladov. Vysoko kvalitné predné a bočné zástery, namontované na pružnom ráme z pozinkovanej ocele, sú veľmi stabilné, a flexibilné. Zástery a časti rámu sú vyrábané ako samostatné prvky a z tohto dôvodu je výmena poškodených častí jednoduchá a lacná.

Pneumatické tesniace brány

Pneumatické tesnenia sa obzvlášť hodia pre nákladné automobily všetkých veľkostí. Toto riešenie je veľmi efektívne, pretože vynikajúce tesniace vlastnosti zabraňujú vniknutiu studeného vzduchu do vykurovanej haly. Pneumatické tesnenia úplne priľnú k prívesu a sú navrhnuté tak, aby neobmedzovali otváranie dverí. Po manipulácii a vypnutí ventilátora sa tesnenie rýchlo uvoľní prostredníctvom interne umiestnených napínacích lán a protizávaží.

Skrutkové tesniace brány

Utesnením tlaku sa chráni nielen prechod medzi zadnou stranou vozidla a budovy, ale tiež pokrýva medzeru vznikajúcu otvorením dverí. Toto riešenie však spôsobuje zníženie šírky vkladacieho otvoru. Pri absencii pravých uhlov medzi úrovňou manévrovacieho priestoru pred budovou a priečelím budovy sa odporúča inštalovať držiak tesnenia, ktorý bude chrániť takto vytvorenú medzeru.

Created by Matus / Website powered by Boostrap