Fasádne systémy

PF 152

PF 152 ESG

Zvýšená tepelná izolácia

PF 152 HI

Protipožiarny fasádny systém

PF 152 EI

Konštrukcie zimných záhrad

PF 152 WG

PF 152 HI

Parametre

Základné parametre Stavebná hĺbka: 54 - 219 mm
Šírka stĺpikov: 52 mm
Šírka priečok: 52 mm
Šírka vonkajších krycích líšt: 51 mm
Hrúbka zasklenia/ výplne: 38 - 56 mm
Tepelná priestupnosť rámu Uf = 1,3 – 0,65 W/m2K

Created by Matus / Website powered by Boostrap